Aukcja w ciemno

Twoja platforma „aukcja w ciemno” Clemens online jest niesamowita — przyjazna dla użytkownika, bezproblemowa, wolna od usterek i z doskonałą obsługą klienta. Ponadto koszt jest nie do pobicia.

Aukcja w ciemno-Nazywana również aukcją z zapieczętowaną ofertą, jest to rodzaj procesu aukcyjnego, w którym wszyscy licytujący jednocześnie składają oferty kupna lub sprzedaży bez oglądania bieżących ofert. Osoba, która zaoferuje najwyższą cenę, jest zwykle ogłaszana zwycięzcą procesu licytacji.

Jest to sprzeczne z formatem księgi zamówień, w którym stałe ceny kupna i sprzedaży są stale widoczne dla wszystkich uczestników aukcji.

W aukcji z zapieczętowaną ofertą oferenci mogą złożyć tylko jedną ofertę i dlatego nie mogą dostosowywać swoich ofert na podstawie ofert konkurencyjnych. Aukcje z zapieczętowaną ofertą są zwykle stosowane w przetargach na kontrakty rządowe i nieruchomości.

Aukcja w ciemno nie jest prawnie wiążąca i nie zapewnia żadnej ze stron większego bezpieczeństwa niż zwykły system kupowania. Nie jest też tak przejrzysta jak aukcja angielska lub otwarta aukcja.