Sceny rodzajowe

Termin malarstwo rodzajowe(sceny rodzajowe w malarstwie) odnosi się do obrazów przedstawiających sceny z życia codziennego. Malarstwo gatunkowe rozwinęło się szczególnie w Holandii w XVII wieku. Najbardziej typowymi tematami były sceny z życia chłopów lub picia w tawernach i zwykle miały małą skalę.…

Karol Kossak

Polski artysta Karol Kossak wywodzi się z czterech pokoleń wybitnych polskich malarzy, pisarzy i poetów, protoplastą jest Juliusz Kossak (1824-1899), polski malarz okresu zaborów. Był dziadkiem Karola. Karol był malarzem, ilustratorem i akwarelistą, który studiował we Lwowie pod kierunkiem Zygmunta Rozwadowskiego i…

Litografia offsetowa

Druk offsetowy komercyjny to standardowa metoda druku komercyjnego stosowana na całym świecie od XX wieku. Ta forma druku, zwana także litografią offsetową, wytwarza większość masowej produkcji drukarskiej wykorzystywanej przez wszelkiego rodzaju firmy i organizacje. Co to jest druk offsetowy? Litografia offsetowa działa…

Mojżesz Kisling

Mojżesz Kisling był francusko-polskim malarzem najbardziej znanym ze swoich wysoce stylizowanych, niepokojących portretów. Urodzony 22 stycznia 1891 w Krakowie, Austro-Węgry, w 1910 przeniósł się do Paryża, gdzie dał się poznać jako artysta. Wynajął pracownię w dzielnicy Montmarte i nawiązał kontakt ze współczesnymi…

Pejzaż romantyczny

Akademicka Hierarchia Gatunków umieściła malarstwo pejzażowe nisko w swojej skali wartości, ale Pejzaż romantyczny nabrał większego znaczenia i prestiżu w okresie romantyzmu. Romantyczne pejzaże są zazwyczaj „nastrojowe” w atmosferze; są bardziej subiektywnymi odczuciami artysty niż obiektywnym zapisem obserwowalnego świata. Popularnymi tematami były…

Pejzaż wiejski

Pejzaż wiejski – porady dotyczące mieszania zieleni traw Jak namalować Pejzaż wiejski z nastrojowymi efektami świetlnymi? Obraz był inspirowany regionem Mazowsza i początkowo był malowany w plenerze. Następnie zabrałem go z powrotem do studia i dodałem do niego więcej szczegółów. Teraz, mimo…